Kududzirwa kwechiroto pamusoro penyama yengamera maererano naIbn Sirin

Lamia Tarek
2024-05-21T11:40:48+00:00
Zviroto zveIbn Sirin
Lamia TarekYakatariswa na: Islam Salah20 Kukadzi 2023Yekupedzisira update: 4 masvondo apfuura

Kududzirwa kwechiroto pamusoro penyama yengamera muchiroto

Kana munhu akadya nyama yengamera muhope dzake, izvi zvinogona kuva chiratidzo chokuti achakuvadzwa nemumwe munhu ari pedyo naye. Kana akapa vamwe nyama yengamera, zvinofungidzirwa kuti izvi zvingaratidza kufa kwomutezo wemhuri yake. Uyezve, kuona ngamera ichiurayiwa uye kudya nyama yayo kunoratidza mukana wekuti muroti abate hosha. Kudya nyama yemusoro wengamera kunotakura mukana wekuwira mumakuhwa kana kuchera. Nepo kudya nyama yakaonda ngamera kunoratidza kuwana mari nekuedza kushoma. Kana pane kuremara kwakadai sechakuvhe kana kuti kunhuwa kusingafadzi munyama yomusoro wengamera, izvi zvinoratidza mukurumbira uri kuderera.

Kurota pamusoro pengamera yemukadzi akarambana - zvakavanzika zvekududzirwa kwehope

Dudziro yehope yekuona nyama yengamera naIbn Sirin

Ani naani anozviona achidya nyama yengamera angagamuchira zvakanaka zvikuru kana kubatsirwa nomumwe munhu ane chiremera. Kana nyama yakabikwa, izvi zvinomiririra kutarisana nechirwere icho muroti achaporeswa, Mwari Wemasimbaose achida.

Mune zvimwe zviroto, ngamera inogona kuonekwa mumhando dzakasiyana-siyana dzinoratidza zvimwe zvinokonzerwa nehupenyu hwomuroti. Somuenzaniso, kana munhu akaona ngamera ichipinda pahuro pake, izvi zvingaonekwa sechiratidzo chemasimba akaipa anopindira muupenyu hwake. Kuona ngamera ichiurayirwa mumba kungaratidza kufa kwomuridzi wemba kana kuti nhengo yemhuri yake. Mune dzimwe dudziro, kupukunyuka kwengamera kunoonekwa sechiratidzo chekusaruramisira kuripo nevakuru.

Zviratidzo izvi zvinoratidza mwero wekuti zviroto zvinokanganisa pfungwa nemafungiro emunhu, uye kuratidza kutya uye tariro iyo muroti anotakura zvakadzika pasi.

Dudziro yekuona ngamera muchiroto naIbn Sirin naAl-Nabulsi

Ngamera inofananidzira kushivirira uye kutakura mitoro, uye dzimwe nguva inoreva rufu nekuda kwekutyisa kwengamera. Kutasva ngamera kunoratidza manzwiro ekusuwa kana kunetseka, zvichibva pahadith yechiporofita. Uyewo, kuona ngamera ichirwisa muroti inogona kuratidzira chirwere chiri kuuya kumusikana asina kuroorwa, kutasva ngamera kunogona kuratidza zuva rekuroorana kwake, uye kumukadzi akaroorwa, zvinogona kuratidza kudzoka kwemurume asipo.

Kana dziri dudziro dzaAl-Nabulsi, dzinoratidza kuti ngamera muchiroto inomiririra kusuruvara uye kushungurudzika, uye inogonawo kuratidza manzwiro asina kunaka akadai seruvengo uye hutsinye. Kutenga ngamera kunoreva kuti muroti ari kuedza kutaura kana kubata nevavengi vake nekuchenjerera. Mune imwe dudziro, ngamera inonzi chiratidzo chokukwirira kwaSatani, uye kuva neboka rengamera kunoratidza kutonga vanhu vane simba. Kuona ngamera ichifamba nenzira yausina kujaira kunogona kufanotaura zvinhu zvakanaka zvakadai sokunaya kwemvura uye raramo yakawanda.

Mukududzirwa kwaIbn Shaheen, kutasva ngamera muchiroto kunoonekwa sechiratidzo chekufamba. Kana muroti achifungidzira kuti ari kutenderera mitsara, izvi zvinoratidza mamiriro ekufunganya uye kufunga nezvekunetseka. Kuburuka pangamera kunofananidzira kusangana nekukuvadzwa kana nhamo, uye kurasika paunenge wakatasva kunoratidza kuvhiringidzika uye kurasikirwa. Kana munhu akaona muchiroto chake kuti ari kutarisira ngamera, izvi zvinozivisa kuwana kwake simba nepesvedzero.

Dudziro yekudzingirira ngamera muchiroto

Chiratidzo chekudzingirira ngamera chiratidzo chezvinetso nezvipingamupinyi zvingatarisana nemuroti. Kana munhu akaona muchiroto chake kuti ari kudzingirira ngamera, izvi zvinogona kuratidza kurasikirwa kwemari kana matambudziko ane chokuita nemhuri. Ichi chiono chinogonawo kuratidzira kutanga kwehondo kana kuti kuitika kwengwavaira kune imwe nzvimbo kana munhu akaona kuti ari kudzingirira nhamba huru yengamera munzvimbo yakati.

Kurota uchidzingirira ngamera murenje kungafananidzira urombo nezvinetso zvoupenyu, nepo kuona ngamera ichidzingirira nharaunda yeguta kunoratidza kukundikana kuita zvinangwa nezvishuvo. Kana kudzingirira kukaitika pedyo neimba, izvi zvinogona kureva kushaya chiremerera kana mukurumbira kune muroti.

Kana iri yekumhanya ichitevera ngamera, inofananidzira kusava nehanya uye kusafunga nezvemigumisiro. Kana kudzingirirwa kukaonekwa pakati pengamera mbiri, izvi zvinogona kureva gakava kana kuti kunetsana pakati pevanhu vaviri vane chinzvimbo chakatanhamara munzanga.

Kududzirwa kwekurumwa kwengamera muchiroto

Kurumwa nengamera kungaratidza kuti munhu ari kukuvadzwa nemunhu ane simba kana kuti ane simba. Kana munhu akaona muchiroto chake kuti ngamera iri kumuruma, izvi zvingaratidza kunetsana kuri kuuya kana matambudziko anobva kuvanhu vane simba kana kuti simba. Uyezve, kana kurumwa kuchikonzera kubuda ropa, izvi zvinoratidza kuwanda kwekukuvadza kana kukuvadza uko muroti angatambura.

Uyewo, kuruma kunogona kufananidzira kuzvidemba kana kuzvidemba kana kuri munzvimbo yedama, sezvo inogona kuratidza manzwiro ekuzvidemba nokuda kwechiito chakaipa chakaitwa nemuroti. Nepo ngamera ichiruma muhudyu muchiroto inoratidza kutarisana kana kukakavara kunogona kumuka neaimbova muvengi kana muvengi.

Zvisinei, kana munhu akarota ngamera ichiruma ruoko rwake painomupa zvokudya, izvi zvingaratidza zviitiko zvakashata zvine chokuita noruvengo, ruvengo, kana kuti kusaonga. Kana kurumwa kuchitungamirira kubvarura nyama, kunogona kuratidza kuoma kwekukuvadza kana kukuvadza kunogona kukonzerwa kumuroti nevadzivisi vake.

Kana iwe ukaona ngamera ichiruma munhu pedyo muchiroto, izvi zvinogona kuratidza kutambura nekusaruramisira kana matambudziko anobva kuhama. Kurumwa kwengamera mbiri kunofananidzira kurwisana uye kunetsana kungaitika pakati pevanhu vari munzvimbo dzepedyo dzesimba kana kuti pesvedzero.

Kuona kubika nyama yengamera muchiroto

Kubika nyama yengamera kunomiririra kutsvaga simba uye pesvedzero muhupenyu. Kana nyama yakabikwa zvakanaka panguva yekurota, ichi chiratidzo chekuzadzika kwezvishuwo uye kusvika kune zvinangwa zvinodiwa. Nepo kana nyama yengamera isina kubikwa, izvi zvingaratidza kuvhiringidzwa kwezvinhu uye kuomerwa nokuwana vavariro. Kuramba kubika nyama yengamera kunoratidzawo kuvepo kwekutya kweanopikisa akasimba kana mukwikwidzi.

Kugadzirira nyama yengamera nemuto muchiroto kunoratidza kuwana raramo iri nyore. Apo nyama yengamera inobikwa nemiriwo, inoratidza kufara uye mufaro unobva kumunhu ane simba uye simba. Mukuwedzera, kubika nyama yengamera nemupunga kunoratidza mabasa anobatsira uye anobatsira.

Nezvekugocha nyama yengamera, kuratidza utsinye mukubata nevashori. Kana munhu achiona muchiroto kuti nyama yakabikwa, izvi zvinonzi chiratidzo chesimba uye kugadzikana. Nepo kana nyama yengamera yakagochwa isina kubikwa, izvi zvinoreva kuti chimwe chinhu hachina kupera.

Dudziro yekuona nyama yengamera muchiroto kumukadzi mumwe chete

Kana musikana asina kuroorwa achiona muchiroto chake kuti ari kudya nyama yengamera, izvi zvinogona kuratidza zviitiko zvakazara nematambudziko nematambudziko. Kana ukaona mumwe munhu achidya nyama iyi, zvinotendwa kuti izvi zvinoratidzira chimwe chinhu chakaipa chingangoitika kumunhu iyeye.

Kumukadzi asina kuroorwa, kuona nyama yengamera yakabikwa muchiroto kunoratidzira nhamburiko nenhamburiko dzaari kuita, uye kana nyama yacho isina kubikwa, ikoku kungaratidzira kukundikana kwake kuita zvimwe zvezvinangwa zvake. Nekune rumwe rutivi, kana akaona kuti nyama yakabikwa zvakanaka, izvi zvinoratidza kubudirira kwake mumabasa ake.

Kucheka nyama yengamera muchiroto chemukadzi mumwe chete kunoratidzawo simba uye kubudirira kukunda. Kana nyama yengamera ikaonekwa ichigoverwa sorupo, ikoku kungaratidzira dikanwo yokupfidza nokuda kwezvakaipa zvomunguva yakapfuura.

Kuona nyama mbishi kunogona kutakura zviratidzo zvakashata zvakadai sekunyeya uye makuhwa, nepo achizviona achikweretesa ruoko rwekubatsira nekugovera nyama yengamera muchiroto chingave chiratidzo chemwero waanomira nevamwe.

Kududzirwa kwenyama yengamera muchiroto kune mukadzi ane pamuviri

Kana mukadzi ane pamuviri achirota kuti ari kudya nyama yengamera, izvi zvinogona kuratidza kuti mamwe matambudziko kana kukuvadzwa kwakabatana ne fetus kuchaitika. Kana chiri chiono chokugovera nyama yengamera, chinoratidzira mukadzi ari kukunda dambudziko routano raakatarisana naro. Kune rumwe rutivi, nyama yakabikwa inofananidzira zuva rava pedyo rekuberekwa, asi kubika muchiroto kunoratidza kutsungirira kuoma kwepamuviri.

Kana akaona kuti ari kucheka nyama yengamera, izvi zvinoratidza kuti achakunda matambudziko epamuviri uye kurwadziwa kunoperekedza. Nyama yakakanyiwa muchiroto inoratidzawo kufambisa kubereka. Muzviitiko zvese, zviratidzo izvi zvinopa zvirevo zvine chekuita nedanho rekuzvitakura uye kuzvara nenzira dzakasiyana dzinoratidza mamiriro emukadzi iye zvino uye zvishuwo zvake zveramangwana.

Weti yengamera muchiroto

Kuona weti yengamera inotendwa kuti inozivisa kusununguka kubva kumarwadzo uye hosha. Zvinoratidzawo kupera kwekunetsekana nekusuwa. Kana munhu akaona muchiroto chake kuti ari kunwa weti yengamera, izvi zvinodudzirwa sekupora kwepedyo kubva kune chirwere chaanotambura nacho. Kana munhu akarota ngamera ichiita weti paari, izvi zvinoratidza kuti achawana zvikomborero zvakakura munguva pfupi.

Muchirevo chakabatana, kana muroti akaona ngamera ichiita weti mukati memba yake, ichi chiratidzo chekuuya kwekudya uye kunaka kumba kwake. Kana munhu akarota kuti ari kuzvipukuta neweti yengamera, izvi zvinoreva kupora kubva kuzvirwere zvaanotambura nazvo. Dzimwe nguva, kuona ngamera ichiita weti pakati pevanhu inogona kuratidza kupera kwemakakatanwa nehondo kana kupera kwekusanaya kwemvura.

Kana ari murwere anorota weti yengamera, aya anorangarirwa semashoko akanaka nokuda kwokunaya kwake kwokukurumidza. Kumufambi anoona chiono chakadaro, kufamba kwake kunotarisirwa kuva nyore uye kwakakodzera. Kune murombo anorota izvi, anotarisira kuvandudza mamiriro ake emari uye kukunda urombo hwake.

Kana zvipfeko zvemunhu zvakasvibiswa nekamera weti mukurota, ichi chiratidzo chokuti achawana kudzivirirwa uye kugara zvakanaka. Zvakare, kuona weti yengamera munzvimbo yakachena uye inozivikanwa kwazvo inogona kududzirwa sekudaidzira kune vanhu kutungamira uye kutungamira kukururama. Pakupedzisira, kuchenesa weti yengamera muchiroto kunoonekwa sechiratidzo chekucheneswa kubva kuzvivi nekudarika.

Kududzirwa kwekurumwa kwengamera muchiroto

Kurumwa nengamera kunoratidza kukuvadzwa nemunhu ane masimba. Chiono ichi chinogona kuratidza kubata nevanhu vane simba vane tsika dzehuori. Kana munhu akaona muchiroto chake kuti ropa rinoyerera kubva panzvimbo yekurumwa, izvi zvinoratidza kuwanda kwekukuvadza kunogona kumuwira.

Kana munhu akarota ngamera ichimudzingirira uye ichimuruma, izvi zvinogona kuratidza kuti achatsiurwa zvakanyanya kana kushorwa. Uyewo, kuona kurumwa kwengamera kunotungamirira kurufu kunogona kufanotaura chirwere chakakomba chinogona kukanganisa muroti.

Kana munhu akarota ngamera ichimuruma padama, izvi zvingaratidza kuzvidemba nokuda kwechiito chakaipa chaakaita. Kana kuri kuruma kwengamera pachidya, kungafananidzira ruvengo rwamutsidzirwa kana kuti kutsiva kumuvengi.

Kana munhu akaona muchiroto chake kuti ngamera inoruma ruoko rwake painomupa zvokudya, chiratidzo ichi chingava chiratidzo choruvengo uye kusaonga. Kana munhu akarota ngamera ichimuruma uye ichidya nyama yake, izvi zvinoratidza kuti muvengi wake angabudirira kumukuvadza.

Siya mhinduro

kero yako ye-e-mail haizozoburitswa.Zvinotenderwa minda zvinoratidzwa ne *