Kududzirwa kwechiroto pamusoro pekati muchiroto naIbn Sirin

Esraa Anbar
2023-11-09T16:50:09+00:00
Zviroto zveIbn Sirin
Esraa AnbarMbudzi 9, 2023Yekupedzisira update: 4 mwedzi yapfuura

Makati muchiroto

 1. Katsi muchiroto inoratidza kuba:
  Maererano naIbn Sirin, kuona kati muchiroto kunoratidza kuvapo kwembavha kubva kumhuri kana kubva kunze kweimba. Kana iwe ukaona katsi muchiroto chako, iyi inogona kunge iri nyevero yengozi uye kuba pedyo.
 2. Katsi yechikadzi inomiririra mukadzi anonyengera:
  Ibn Sirin anoti kuona kati yechikadzi muchiroto kunoratidza kuvapo kwemukadzi anonyengera muhupenyu hwako. Ungada kungwarira vanhu vanopfeka zvitarisiko zvakanaka asi vachivanza zvishuvo zvavo zvakaipa.
 3. Katsi yemhuka inofananidzira mufaro uye mufaro:
  Maererano naIbn Sirin, kana iwe ukaona chipfuyo katsi muchiroto chako, izvi zvinoratidza mufaro unouya uye mufaro muhupenyu hwako. Iwe unogona kunzwa wakasununguka uye uine rugare munharaunda yako yakapoteredza.
 4. Katsi yemusango inofananidzira kusuwa nekusuwa:
  Kune rumwe rutivi, kana ukaona katsi yemusango muchiroto chako, izvi zvingava uchapupu hwekusuruvara uye kusuruvara kunogona kuuya muupenyu hwako munguva pfupi. Ungasangana nematambudziko akaoma kana dzvinyiriro yepfungwa.
 5. Katsi ine nzara inoreva hurombo uye kushaiwa:
  Maererano naIbn Sirin, kuona kati ine nzara muchiroto inofananidzira urombo uye kudiwa. Iyi inogona kuva yambiro pamusoro pemamiriro emari aripo iye zvino kana humbowo hwematambudziko ekuzadzisa zvinodiwa zvakakosha.
 6. Kittens inozivisa nhau dzinofadza:
  Kana iwe ukaona kittens muchiroto chako, izvi zvinogona kureva kuti kune mikana mitsva uye nhau dzinofadza dzakakumirira iwe muhupenyu hwako. Unogona kuwana kuvandudzwa kubasa kana muhukama hwemunhu.
 7. Katsi yakarara padivi pako inoreva mufaro:
  Kana iwe ukaona kati yakarara pedyo newe kana pamakumbo ako muchiroto, zvinoreva kuti iwe unofara zvikuru uye uchiita zvisarudzo zvakanaka. Izvi zvinogona kuva chiratidzo chechimiro chakasimba chekugutsikana uye chivimbo chauri kuona muhupenyu hwako.
Makati muchiroto

Katsi muchiroto naIbn Sirin

Dudziro yekuona katsi muzviroto:

 1. Katsi muchiroto inoratidza mbavha kubva kumhuri kana kubva kunze kweimba.
 2. Kuona katsi yechikadzi chiratidzo chemukadzi anonyengera.
 3. Katsi yemhuka muchiroto inoratidza mufaro uye mufaro.
 4. Katsi yemusango inoratidza kusuwa nekusuwa.

Tsanangudzo yekududzirwa kwekatsi muzviroto:

 • Katsi nhema inoratidza kurasika kwemukadzi akaroorwa uye matambudziko aari kusangana nawo.
 • Katsi inonyengera inogona kuva chiratidzo chemukadzi anorera vana vake zvakanaka uye anovatya.
 • Kuuraya kati muchiroto kunoratidza kubata mbavha.
 • Kudya nyama yekatsi kunogona kuratidza kudya mari yeharaam.
 • Munhu anodzingirira katsi kana kuita katsi anogona kunzi ane chitsotsi.

Zvakanakira kuona katsi muzviroto:

 • Makati akawanda muchiroto anoratidza mufaro, mufaro uye kufara.
 • Zviroto zvekatsi zvinoratidza mari, mararamiro, kunaka, uye chikomborero.

Yambiro pamusoro pekurota makati muchiroto:

 • Kana kuona katsi kusingafadzi kana kutsamwisa, inogona kunge iri chiratidzo chezvinhu zvisina kunaka.

Makati muchiroto kune vakadzi vasina varume

 1. Kutamba nekatsi: Kana mukadzi asina kuroorwa akazviona achitamba nekatsi muchiroto, izvi zvinogona kunge zviri chiratidzo chekuti nguva inouya ichaunza mufaro wake uye mufaro. Chitoyi muchiroto chiratidzo chakanaka chinoratidza mazuva akanaka uye anofadza ari mberi.
 2. Kuvapo kwekati nembeva: Kana mukadzi asina kuroorwa achiona katsi nembeva pamwe chete muchiroto, izvi zvinogona kuva chiratidzo chekukakavadzana pakati pevanhu vaviri vakamupoteredza. Izvi zvinogona kuratidza matambudziko uye kusawirirana nekuda kwekunzwa kwegodo, shanje, uye makwikwi pakati pavo, uye izvi zvinogona kunge zviri kubasa kana muhupenyu hwake hwega.
 3. Katsi chena: kana vakaona mukadzi mumwe chete Makati machena muchirotoIzvi zvinogona kuva uchapupu hwekuvapo kwemukadzi akanaka uye anodiwa muupenyu hwake. Hope dzacho dzinogonawo kuratidza kutaura, kutendeseka uye kuzivana. Asi iwe unofanira kuyeuka kuti Ibn Sirin anoratidza kuti kuona kati kunogonawo kuratidza kusava nehanya kwemukadzi.
 4. Katsi dzinotyisa: Kana mukadzi asina murume achiona katsi dzinotyisa muchiroto, izvi zvinogona kuratidza kuvapo kwematambudziko mazhinji nematambudziko muhupenyu hwake. Anogona kuzviwana ari muchimiro chakashata zvikuru chepfungwa nokuda kwezvinetso izvi, uye angada kuvandudza chimiro chake chendangariro uye kutsvaka mhinduro kuizvi zvinetso.
 5. Mari uye matambudziko anokonzerwa nekatsi: Maererano naIbn Sirin, kurota pamusoro pekatsi muupenyu hwemukadzi asina kuroorwa kunogona kureva kuti kune vanhu vanorangana, vanomunyengedza, uye vanomuchengetera mafi uye ruvengo. Anogonawo kutaura kuti kuona katsi zhinji mumba zvinoreva kurangana nevanhu vari pedyo naye kana matambudziko ane chikomba chake. Kunyange kana makati akadzikama muchiroto, izvi zvingava uchapupu hwemikana yekusimudzira basa kana kutanga kwechirongwa chemuchato munguva pfupi.
 6. Kittens: Kana akaona mukadzi asina murume Madiki kittens muchirotoIchi chingava chiratidzo chemikana mitsva muupenyu inogona kuunza mashoko akanaka uye anofadza kwaari. Kana mukadzi akaroorwa achiona katsi muchiroto, izvi zvinogona kuva chiratidzo chekuuya kwemwana mutsva.

Makate muchiroto kumukadzi akaroorwa

 1. Mashoko anofadza mumazuva anouya: Kana mukadzi akaroorwa akaona katsi dzinovaraidza duku, izvi zvingava uchapupu hwokuti achanzwa mashoko anofadza uye akanaka mumazuva anouya, uye zvingaratidza kuvandudzika mumamiriro ake ezvinhu uye mamiriro emhuri.
 2. Nhau dzakanaka dzepamuviri: Maererano naIbn Sirin, kuona kati muchiroto kumukadzi akaroorwa inhau dzakanaka dzinoratidza kuswedera kwepamuviri.
 3. Zvinhu zvake zvose zvichavandudza uye mwoyo wake uchafara: Mukadzi akaroorwa anoona kittens muchiroto chake, sezvo izvi zvinoratidza kuti zvinhu zvake zvose zvichavandudza uye achagamuchira nhau dzichamufadza munguva yemberi iri pedyo.
 4. Kuvapo kwezvakavanzika zvemukadzi akaroorwa: Kana mukadzi akaroorwa akaona makati akawanda mumba make, izvi zvingava uchapupu hwekuvapo kwezvakavanzika zvaanochengeta. Izvi zvakavanzika zvinogona kunge zvakakura uye unogona kukurumidza kuzvibvisa uye kunzwa kufara mushure.

Makati muchiroto kune vakadzi vane pamuviri

 1. Tsitsi uye unyoro: Katsi chiratidzo chetsitsi, unyoro uye kutarisira vana. Sezvo vakadzi vane pamuviri vachitarisana nekunetseka kwakanyanya uye matambudziko emuviri, kuona boka rekittens muchiroto kunogona kureva kusvika kwekunaka uye zvikomborero muupenyu hwake hutsva saamai.
 2. Kuchengeteka nekudzivirira: Kuvapo kwekati muchiroto kunoratidza kunzwa kwekuchengeteka uye kuchengetedzwa. Izvi zvingaratidza kuti mukadzi ane pamuviri achatsigirwa uye achachengetwa nomumwe wemumhuri kana kuti shamwari panguva yekuzvitakura nepakusununguka.
 3. Harmony uye mufaro: Kana chiitiko chekurota pamusoro pekati chichifara uye chakasununguka, izvi zvinogona kuva uchapupu hwekubatana kwakasimba uye kuwirirana pakati pemukadzi ane pamuviri uye mwana anotarisirwa. Katsi inoratidza chido chemukadzi ane pamuviri chekupa nzvimbo inofadza uye yakanaka kune mwana.
 4. Kusununguka uye kusununguka: Kuona kati muchiroto kumukadzi ane pamuviri kunogona kuonekwa seuchapupu hwechido chake chekusunungurwa uye kuzvimirira. Mukadzi ane pamuviri angave achitarisira kuwanazve rusununguko rwake pachake pashure penhumbu uye kusununguka.

Makati muchiroto kumukadzi akarambana

 1. Unyengeri nekunyengera
  Kana mukadzi akarambwa achiona katsi uye akanzwa kunyunyuta kwayo, chiono chinoratidza kuti angave akasangana nekunyengera uye kunyengera. Panogona kunge paine mumwe munhu ari kumunyengedza uye kuedza kumunyengedza, saka anofanira kungwarira uye kungwarira.
 2. Musikana ane mano
  Katsi chena muhope yemukadzi akarambana inoratidza kuvapo kwemukadzi ane mano asina kuzarura chimiro chake chechokwadi, asi waanobata seshamwari uye anovimba naye. Mukadzi akarambwa anofanira kungwarira vanhu vakamupoteredza uye kuva nechokwadi chechokwadi chevavariro dzavo.
 3. Ngozi dzemashiripiti
  Kana mukadzi akarambana akazviona achidya kati muchiroto, izvi zvinogona kuratidza kuti anogona kudzidza nekuita zvemashiripiti, izvo zvinogona kukonzera matambudziko kwaari. Anofanira kungwarira uye kudzivisa chero zviito zvine chokuita nemashiripiti.

Makati muchiroto kumurume

 1. Kutenda nesimba:
  Kudzinga makati muchiroto kunogona kuratidza kutenda kwemurume mumitemo yake uye simba remweya. Vamwe vanodavira kuti jinn dzimwe nguva rinoonekwa muchimiro chekatsi muchiroto, saka kuvadzinga kunoratidza kutsigira kwake tsika nenheyo.
 2. Rudo uye kugadzikana kwewanano:
  Kana murume akaroora achiona kati chena, kunyanya kana achiimbundira muchiroto, izvi zvinogona kufananidzira rudo rwake kumudzimai wake uye ukama hwake hwakasimba naye. Uku kududzira kunogona kuratidza kuti murume ane mwoyo munyoro uye anotsvaka kuita kuti upenyu hwewanano yake hugadzikane uye hunofadza.
 3. Kusavimbika uye matambudziko epfungwa:
  Dzimwe nguva, kati muchiroto chemurume inogona kufananidzira mukadzi anonyengera muupenyu hwake, uyo anogona kumukonzera dambudziko guru. Somuenzaniso, kana pane boka rekati rinotenderera kune murume muchiroto, izvi zvinogona kuratidza kuti iye murume anonyengera anotarisana nezvinetso zvakawanda muhukama hwake hwepabonde.
 4. Luck uye basa rekuita:
  Kududzirwa kwekatsi muchiroto kunogonawo kuratidza matambudziko akazara uye matambudziko ayo murume anotarisana nawo mubasa rake uye basa. Kurota pamusoro pekuona katsi kunogona kuratidza kumanikidzwa kwebasa, kukakavara, kana matambudziko aanofanira kutarisana nawo.
 5. Ngwarira uye chenjera:
  Kana murume ari kutarisa makati achiswedera kwaari uye anofara nazvo, saka zvichida anofanira kungwarira uye akachenjera mukubata nevakadzi uye hukama hwepabonde. Kuona kittens kunogona kuratidza hukama hwakawanda uye kusagadzikana kwepfungwa.

Kuona katsi dzakaurayiwa kuhope

 1. Kubvisa shanje: Kuona kati yakaurayiwa muchiroto chiratidzo chekubvisa vanhu vane shanje uye vanovenga muhupenyu hwemunhu. Panogona kunge paine vanhu vanonyepedzera kuva neushamwari pamberi pake asi chokwadi vari kuda kumukuvadza.
 2. Kubvisa mashiripiti uye godo: Kuona katsi nhema dzichiurayiwa muchiroto kunoratidza kubvisa simba remashiripiti negodo, uye izvi zvinogonawo kufananidzira kubvisa maziso ese ane utsinye ari kuedza kukukuvadza.
 3. Chenjerera kurwiswa kana kuba: Dzimwe nguva, kuuraya katsi muchiroto kunogona kuratidza kutya kurwiswa kana kuba. Munhu anofanira kungwarira uye kungwarira vanhu vangaedza kumukuvadza kana kumubira zvinhu zvake.

kuona Kuruma katsi muchiroto

 1. Kusawirirana nekuparadzana
  Katsi dzinoita basa mukuratidza kusawirirana pakati pako nevanhu vari padyo newe, vangave shamwari dzako kana nhengo dzemhuri. Misiyano iyi inogona kushanduka kuita makwikwi uye kunyange kuparadzana mune dzimwe nguva.
 2. Ngwarira vavengi
  Kuona muroti achirumwa nekatsi kungave humbowo hwekuti kune vavengi vakawanda vakamupoteredza, vanochengeta ruvengo rwakanyanya uye ruvengo kwaari. Naizvozvo, munhu anofanira kungwarira pakubata nevanhu ava kudzivirira matambudziko anokonzerwa navo.

Kuona mbeva nekatsi muchiroto

 1. Mbeva dzisina katsi:
  Kana muroti achiona mbeva muchiroto pasina kuvapo kwekatsi, izvi zvingava uchapupu hwemakakatanwa emukati uye matambudziko aanotarisana nawo muchokwadi. Izvi zvinogona kuratidza matambudziko muhukama hwemunhu kana hwehunyanzvi uye manzwiro ekusagadzikana.
 2. Mbeva nekatsi zviri kunetsana:
  Kana muroti achiona mbeva nemakati achirwa muchiroto, izvi zvinogona kuva chiratidzo chekusagadzikana uye kushushikana kunowanikwa muroti muhupenyu hwake hwemhuri. Kurota uku kunogona kuratidza kusawirirana nguva dzose nemudiwa uye kusava nekubvumirana uye kunzwisisa.
 3. Mbeva nekatsi mumba:
  Kana muroti achiona mbeva nemakati mumba make muchiroto, iyi inogona kunge iri nyevero yekuoneswa kubiridzira, kubiridzira, uye kubatanidzwa muzviito zvisiri pamutemo zvinogona kumukuvadza. Kurota uku kunogona kuratidza kudiwa kwekuchenjerera uye kugara kure nemamiriro ezvinhu anounza kukuvadza nematambudziko.

Kuona kittens muchiroto naIbn Sirin

 1. Kurarama kwakawanda: Ibn Sirin anotenda kuti kuona kittens muchiroto kunoreva kusvika kwehupenyu hwakawanda kune muroti. Kana munhu achiona kittens muchiroto chake, izvi zvinogona kuratidza mikana mitsva muhupenyu uye nhau dzinofadza dzinouya.
 2. Kunzwa nhau dzekuzvitakura: Kune vakadzi vakaroora, Ibn Sirin anofunga kuti kuona kittens muchiroto kunoratidza kunzwa nhau dzekuzvitakura kwake. Aya anonzi mashoko akanaka ekuuya kwemwana mutsva mumhuri.
 3. Unyoro uye kutarisira: Kuona kittens muchiroto kunogona kutorwa sechiratidzo cheunyoro uye kutarisira. Izvi zvingaratidza kuvapo kweimba izere nezvinhu zvakanaka uye vanhu vanoremekedzwa, sezvo inoratidzirwa nokunaka kwakawanda uye kupedza ushamwari kune vanoshayiwa navarombo.
 4. Kudzikama uye mufaro: Kuona katsi yakanaka, yakadzikama muchiroto inogona kuratidza nyaradzo, mufaro, uye mufaro muhupenyu hwemuroti. Kana yakashata, izvi zvinogona kuratidza kuneta uye kusuruvara.

Kuona boka remakati muchiroto

 1. Zvinoreva katsi chena:

Kana iwe ukaona boka remakati machena muchiroto, chiratidzo ichi chinogona kuratidza kusava nemhosva uye kuchena muupenyu hwako. Unogona kunzwa rudo uye unyoro uye panogona kuve nemukana wehukama hwakadzama hwepfungwa nemumwe munhu ari padyo newe.

 1. Zvinoreva katsi nhema:

Kuona boka remakati madema muchiroto kunogona kukonzera kushushikana uye kusava nechokwadi. Katsi dema dzinowanzoonekwa sechiratidzo chemashiripiti uye uipi mutsika dzakasiyana. Chiratidzo ichi chinogona kureva kuti pane chikonzero chekutarisana nemamiriro ezvinhu akaoma muupenyu hwako uye kuedza kukunda matambudziko.

 1. Zvinoreva katsi dziri kupopotedzana:

Kana iwe ukaona boka remakati richirwa muchiroto, chiratidzo ichi chinogona kuratidza kukakavara uye matambudziko muhupenyu hwako hwezuva nezuva. Ungangoda kugadzirisa matambudziko uye kuisa zvinhu zvakarongeka muhupenyu hwako wega kana wehunyanzvi.

 1. Zvinoreva katsi dzakanaka uye dzinodiwa:

Kana boka remakati muchiroto richikupa kunzwa kwekufara uye kunyaradzwa, zvino chiratidzo ichi chinogona kuratidza kufara uye kugadzikana kwepfungwa muupenyu hwako. Unogona kunge wakapoteredzwa nevanhu vanokuda uye vanoda kukuona uchifara uye uchibudirira.

 1. Zvinorehwa nekatsi dzakakukomberedza:

Kana iwe ukaona boka rekitsi rakakukomberedza muchiroto, chiratidzo ichi chinogona kunge chiri kuratidza kudiwa kwekushanduka uye kugadzirisa muhupenyu. Ungatofanira kudzidza kujairana nekuchinja kwemamiriro ezvinhu uye nevanhu vakakupoteredza.

Kubika katsi nyama muchiroto

 1. Matambudziko uye kukakavara:
  Kuona kubika nyama yekati muchiroto kunogona kuva chiratidzo chematambudziko uye kukakavara kwakamirira munhu muupenyu hwake. Munhu anofanira kungwarira uye kuti asaita nharo nezvinetso zvingave zvakamumirira.
 2. Basa rinorambidzwa:
  Kuzviona uchibika katsi nyama muchiroto kunogona kunge kwakabatana nekuita zvinhu zvinorambidzwa, semashiripiti kana huroyi. Kana munhu akaona chiratidzo ichi, angafanira kuongorora maitiro ake obva asiyana nezviito zvakaipa uye zvounzenza.
 3. Kuburitsa chokwadi nezvakavanzika:
  Kuona kuuraya katsi muchiroto kungave chiratidzo chekuburitsa chokwadi, kubata mbavha, kana kusarudza kubuda pachena uye kusachengeta zvakavanzika. Dudziro iyi inogona kuratidza chido chemunhu chekuburitsa chokwadi chakavanzika kana kuita hushamwari uye pachena.
 4. Zvinonetsa uye matambudziko:
  Kuona nyama yekati yakabikwa pamusoro pekupisa kwakadzika muchiroto chiratidzo chekugara uchifunga uye kuvapo kwezvinetso zvakawanda muupenyu hwomunhu. Vamwe vanobatanidza chiono ichi nefunganyo nguva dzose uye kusagadzikana mupfungwa kana nyanzvi.

Kudzingirira katsi muchiroto

 1. Kuva neboka rekittens muchiroto:
  • Kuvapo kweboka rekittens muchiroto kunogona kufananidzira kushungurudzika kumba kana matambudziko emhuri.
  • Kittens inogonawo kuratidza kuvepo kwemukadzi wevoyeuristic anotevera nhau dzemba uye anodzosera zvakavanzika zvayo.
 2. Kudzingirira katsi muchiroto:
  • Kana iwe ukarota kuti makate arikudzingirira iwe, izvi zvinogona kuratidza kuti iwe uchasangana nematambudziko mazhinji munguva pfupi iri kutevera.
 3. Kurova kana katsi ine hasha muchiroto:
  • Kana makate muchiroto ari kuita zvehasha, zvinogona kureva kuti unotya kutarisana nezvimwe zvinhu zvakakosha muhupenyu hwako uye uchitambura nekutya nguva dzose.

Kutora katsi kunze kwemba muchiroto

 1. Rusununguko kubva mukumanikidzwa: inogona kufananidzira chiratidzo Kudzinga makati kubva mumba muchiroto Kuchishuwo chako chekubvisa kushushikana uye kushushikana muhupenyu hwako. Muono uyu unoratidza chido chako chekuwana rugare rwemukati nerunyararo uye kubvisa zvinhu zvinokuremedza.
 2. Kuzvidya mwoyo kwemhuri: Makate ari muchiratidzo anogona kufananidzira kuvapo kwekunetseka kana kukakavara mumhuri kana hukama hwewanano. Makati anogona kuratidza zvinhu zvisingadiwi kana matambudziko muhupenyu hwemhuri yako, uye kuvaona vachidzingwa kungave chishuwo chako chekubvisa aya mamiriro asina kugadzikana uye kuunza rugare nekugadzikana.
 3. Rusununguko kubva mukushushikana uye kufunganya: Imwe yedzimwe dudziro dzinowanzozivikanwa dzekuona katsi dzichidzingwa mumba chiratidzo chechishuwo chako chekusunungurwa kubva mukushushikana uye kufunganya kwepfungwa. Katsi mune iyi kesi inomiririra runyararo rwepfungwa uye kudzikama, saka kuvadzinga kunoreva kuti iwe unoda kusvika kune yakagadzikana uye ine rugare mamiriro muhupenyu hwako.
 4. Rusununguko kubva kuvanhu vanonyengera: Kuona katsi dzichidzingwa pamba kunogona kuva chiratidzo chekubvisa kuvapo kwemunhu anonyengera muupenyu hwako. Munhu uyu anogona kunge ari kukanganisa hupenyu hwako nehukama hwako, uye kumuona achidzingwa zvinoreva kuti iwe unoda kuputsa hukama naye uye usunungurwe kubva kune yake yakaipa.
 5. Chiratidzo chenhamo: Mune dzimwe tsika, kudzinga katsi mumba muchiroto kunoonekwa sechiratidzo chenhamo. Naizvozvo, chiono chacho chingava nyevero yetsaona dziri kuuya kana kuti zvinetso muupenyu hwako.

Kudyisa katsi muchiroto

 1. Tsitsi uye mutsa:
  Kudyisa kittens muchiroto kunogona kuva chiratidzo chekutarisira uye kutarisira kwevamwe. Zvinoratidza manzwiro ako emutsa uye chido chako chekunzwisisa uye kupa rubatsiro kune vamwe. Unogona kuva netsitsi huru uye manzwiro muunhu hwako.
 2. rudo:
  Kurota pamusoro pekudyisa kati kunogona kuratidza kuti unoda kutarisana nekugumbuka kana kutengesa kubva kune waunoda. Inogona kuva chiratidzo chemaitiro ako akanaka uye chido chekuita mabasa akanaka pasinei nekariro dzevamwe.
 3. Nhau dzakanaka:
  Mune zvimwe zviitiko, kurota pamusoro pekudyisa katsi kunogona kuva uchapupu hwemashoko akanaka muupenyu hwako hwemangwana. Inogona kunge iri kusimudzirwa kukuru kubasa kana chiitiko chinofadza chakakumirira munguva pfupi. Kuona kurota uku kungave chiratidzo chekunaka uye chikomborero muhupenyu hwako.

Kittens vachangoberekwa muchiroto

 1. Kusvika kwekudya kwakawanda:
  Maererano naIbn Sirin, kuona kittens muchiroto kunoonekwa sechiono chinodiwa, sezvo ichifananidzira kuuya kwehupenyu hwakawanda kune muroti. Kana munhu akaroora achiona katsi muchiroto, chiratidzo ichi chinogona kuratidza mashoko akanaka ekuzvitakura kwake, uye zvinouyawo kumusikana sechiratidzo chemikana mitsva muupenyu uye nhau dzinofadza dzinouya kwaari.
 2. Kukura kwako pachako nemikana mitsva:
  Kuona vana vachangoberekwa muchiroto chiratidzo chakanaka chinoratidza kukura kwega uye mikana mitsva inogona kumirira munhu. Chiratidzo ichi chinogona kufananidzira shanduko dzakanaka muhupenyu hwemuroti uye kubuda kwemikana mitsva inounza mufaro nerunyararo kwavari.
 3. Vana uye mapurojekiti matsva:
  Kuona kittens dzichangozvarwa kunoratidzawo mavambo matsva nekuvandudzwa kwehupenyu hutsva. Katsi muchiroto inogona kuva chiratidzo chepurojekiti itsva, pfungwa itsva, kana mukana wekukura kwemunhu uye kubudirira.

Dudziro yekatsi muchiroto naImam Al-Sadiq

 1. Kuona pet cat muchiroto: zvinoratidza kuti muroti achakwanisa kubvisa kushushikana uye kusuruvara kwaanogara. Kana iwe ukaona katsi yakasununguka uye inodiwa muchiroto chako, izvi zvinoreva kuti mazuva anofadza achakurumidza kusvika.
 2. Kuona kudyisa kati muchiroto: inofananidzira kuparara kwekutambudzika uye kuzvidya mwoyo uye kusununguka kwemamiriro ezvinhu emuroti. Kana iwe ukazviona uchidyisa katsi muchiroto chako, chiratidzo ichi chinogona kuratidza kuti zvinhu zvichanaka uye iwe uchawana nyaradzo nerunyararo muhupenyu hwako.
 3. Kuona mukadzi akaroorwa achitsvoda katsi dzakawanda: inoratidza kambani yakanaka iyo muroti akakomberedzwa uye kuti anofara sei. Kana mukadzi akaroorwa achiona kuti ari kutsvoda makati akawanda uye anofara zvikuru pakati pavo, saka kurota uku kunogona kuva uchapupu hwekunyaradza, mufaro, uye rudo rwakapoteredza hupenyu hwake.
 4. Kuona katsi nhema: Maererano naImam Al-Sadiq, kana musikana asina kuroorwa akaona kati yakasviba zvikuru ichirwisa uye ichimurova muchiroto, izvi zvinogona kuratidza kuti shamwari yemuroti iri kuronga kumunyengedza kana kuwira muchirongwa.

Kududzirwa kwemavara emakati muchiroto

 1. Katsi nhema: inoratidza rombo rakaipa uye zvinogona kureva kuti pane matambudziko aungasangana nawo mune ramangwana. Ungada kungwarira uye kuita zvisarudzo noungwaru.
 2. Yellow cat: inomiririra mamiriro ekuvhiringidzika uye kusagadzikana. Unogona kunge uchinetsekana nepfungwa kana kuti uri kunetseka nezvezvichaitika.
 3. Katsi ine mavara akawanda: inoratidza kutsauswa uye kuomerwa mukuita sarudzo. Iwe unogona kunge uchitambura nekusakwanisa kuisa pfungwa uye kuwana zvakaoma kuita sarudzo yakakosha muhupenyu hwako.
 4. Katsi yemafuta: inomiririra kunonoka uye usimbe muhupenyu hwako uye kuvimba nevamwe. Iwe unofanirwa kuve wakazvimiririra uye kushanda nesimba kuzadzisa zvinangwa zvako.
 5. Katsi chena: Zvinonzi kurota kwakanaka kunotakura zviratidzo zvinokurudzira. Inogona kuratidza mikana mitsva mumunda webasa kana kubudirira muhupenyu hwako pachako.
 6. Katsi yebhuruu: Inogona kuratidza kuvapo kwevavengi vari kuedza kukukuvadza. Iwe unofanirwa kungwarira uye kutora matanho ekutarisana nematambudziko.
 7. Siamese katsi: chiratidzo chekukwezva kune vakasiyana vasikana. Unogona kunge uchinzwa uchida kudanana nemumwe munhu kana kuomerwa nekubatana nemumwe munhu.
 8. Katsi grey: inoratidza mamiriro azvino emhuri yako. Kana katsi iri mumamiriro ezvinhu akanaka, inoratidza kubatana uye kufara mumhuri. Kana kati yakashata, unogona kunge uchitarisana nematambudziko emhuri panguva ino.

Kududzirwa kwechiroto nezve 3 kittens

 1. Chiratidzo chekurarama kwakawanda: Maererano naIbn Sirin, kuona kittens nhatu muchiroto kunoratidza kusvika kwehupenyu huzhinji hwemuroti. Chiratidzo ichi chinogona kuzivisa kuuya kwemikana mitsva uye kubudirira pabasa. Kana munhu achiona kittens muchiroto, ichi chinogona kuva chiratidzo chakanaka chemikana mitsva mubasa rake uye hupenyu hwemari.
 2. Chiratidzo chekuchinja uye kushanya: Vamwe vangafunga kuona kittens nhatu muchiroto chiratidzo chekuchinja uye rwendo muhupenyu hwako. Chiratidzo ichi chinogona kuratidza kuti unofanira kutora maitiro akasiyana uye kuedza zvinhu zvitsva. Kurota uku kunogona kukukurudzira kuti utore njodzi uye uwane imwe horizon.
 3. Chiratidzo chekunyaradza uye kumba: Dzimwe nguva, kuona kittens matatu mukati mehope kunoratidza kunyaradza uye rugare mumba. Makati anowanzoonekwa sechiratidzo chekunyaradza uye kuzorora, saka kuvapo kwavo muchiroto kunogona kuva chiratidzo chokuti iwe unonzwa wakachengeteka uye wakagadzikana mumamiriro ako epamba.

Kududzirwa kwechiroto pamusoro pegrey katsi

 1. Imba yako yakabirwa: Kurota kwekatsi grey mukurota kwemukadzi akaroorwa kune chekuita nekunzwa kusachengeteka uye mukana wekuti imba yake yabiwa. Iwe unofanirwa kungwarira uye kutora matanho anodiwa ekudzivirira kudzivirira chero matambudziko angangoitika.
 2. Kutengeswa nemumwe wako: Kurota pamusoro pekatsi grey kunogonawo kufananidzira kutengesa kwemumwe wako uye kuratidzwa kwekunyengera uye kubiridzira kubasa. Iwe unogona kunge uine kusava nechokwadi nezvemumwe munhu pabasa rako, uye zvakafanira kungwarira uye kuongorora zvinhu nekungwarira usati waita chero sarudzo.
 3. Kusuwa uye kusafara: Ruvara rwegrey muzviroto runoratidza kusuruvara, kusafara, uye kushata kwepfungwa uko muroti ari kuona. Unogona kunge uine mamwe matambudziko emukati kana kusangana nematambudziko muhupenyu hweveruzhinji. Iva nechokwadi chokuti unozvitarisira zvakakodzera uye kutsvaka rubatsiro runodiwa.
 4. Kutengesa uye kunyengera: Kurota pamusoro pekati yegrey inogona kuratidza kutengesa uye kunyengera izvo mukadzi akaroorwa angatarisana nazvo muupenyu hwake. Panogona kunge paine vanhu vepedyo vari kuda kukukuvadza kana kukunyengera, saka unofanira kungwarira uye kungwarira pakubata nevamwe.
 5. Yambiro yematambudziko: Kurota nezve grey katsi kunogonawo kufananidzira kuvapo kwematambudziko mazhinji muhupenyu hwako. Iwe unofanirwa kuve wakasimba uye wakatsiga mukutarisana nematambudziko auchasangana nawo. Chengetedza tariro yako uye gadzirira kubata nematambudziko aya nechivimbo uye nesimba.

Siya mhinduro

kero yako ye-e-mail haizozoburitswa.Zvinotenderwa minda zvinoratidzwa ne *