Dzidza dudziro yekuona wachi muchiroto naIbn Sirin naImam Al-Sadiq

Nahla Elsandoby
2022-02-08T09:52:38+00:00
Zviroto zveIbn SirinDudziro yezviroto zveImam Sadiq
Nahla ElsandobyYakatariswa na: EsraaZvita 4, 2021Yekupedzisira update: XNUMX makore apfuura

ndichiona wachi muchiroto, Wachi mudziyo wekuverenga nguva, uye kuiona muchiroto kunofananidzira zvimwe zvinhu.Dudziro dzekuona wachi muchiroto dzinosiyana zvichienderana nechimiro chewachi nemamiriro emuoni.Tichaongorora kududzira kwakasiyana kwekuona. wachi muchiroto, uye chiratidzo icho ichi chiono chinoratidzira.

Kuona wachi muhope
Kuona wachi muchiroto naIbn Sirin

Kuona wachi muhope

Kuona wachi muchiroto kunoreva kuswedera kwekureruka mushure mekutambudzika uye kunyangarika kwekunetseka nematambudziko.Zvinogonawo kuratidza kubhadharwa kwechikwereti uye nhau dzakanaka dzekudya kwakawanda, uye zvinogona kuratidzawo nhau dzakanaka kune muoni.

Kana muroti akatenga wachi itsva muchiroto, izvi zvinoratidza kuti mamiriro ake ezvinhu achachinja kune mamiriro ari nani kupfuura iwo, uye kana akaona wachi yesirivha, inoratidza huMwari hwake uye kururama muchitendero chake, asi kana iri goridhe, kunoratidza kupora kwake pakurwara kana kuti chokurarama nacho chikuru chaachawana. Kana iri wachi yekare, izvi zvinoratidza kuti pane zviyeuchidzo zvekare zvakadzokera kuhupenyu hwomuroti.

Zvinonzi wachi muchiroto inoreva Zuva Rokumuka apo Nguva ichamiswa, uye zvinonzi zvakare inoreva nguva dzemunamato neawa yokupindura neChishanu.

Kuona wachi muchiroto naIbn Sirin 

Ibn Sirin anotenda kuti chiratidzo cheawa muchiroto chinogona kutakura zvirevo zviviri, zvakanaka nezvakaipa, asi haisi imwe yezviono zvinorumbidzwa nokuti zvinowanzoratidza kuti zvinhu zvakaipa uye zvisingadiwi zvinoitika kumunhu uyu.

Semuenzaniso, kuona wachi yemadziro kunoratidza kuti muroti ane vavengi munzvimbo yake yakamukomberedza, uye kuti achapinda mumatambudziko nekuda kweavo vakamupoteredza.Kana akaona kuti akabvisa wachi kana kuipwanya, izvi zvinoratidza kuti achabvisa matambudziko aya nekuakunda.

Uye kana wachi yaakabvisa kana kutyora yaive wristwatch, ipapo acharwa dzimwe hondo dzehupenyu uye anokwanisa kubvisa matambudziko anomunetsa.

Kuona wachi yemadziro kunogona kuratidza hukama pakati pemitezo yemhuri, uye kudonha kweawa pasina kupindira kwemuroti kunogona kureva kuti musoro wemhuri wauya kuzofa kana nguva yekufa kwake yava kusvika.

Kuti uwane kududzira kwaIbn Sirin kwezvimwe zviroto, enda kuGoogle uye nyora Dream Dudziro Zvakavanzika webhusaiti … Uchawana zvese zvauri kutsvaga.

Kuona wachi muchiroto chaImam al-Sadiq 

Kuona nguva naye kunoratidza kuti zuva rekuroorana riri kusvika kana muroti ari musikana asina kuroorwa, uye zvinogona kuratidza kuti musikana uyu akatora matanho mashomanana kuitira kuti azadzise chinangwa chaanotarisira kuzadzisa, kunze kwekuva harbinger. yekumugonera zvimwe zvinhu.

Iyo wachi inoratidzawo zera, sezvo inogona kuratidza hupenyu hurefu huzere nekuzadzisa izvo zvaunoshuvira, uye inogona zvakare kuratidza zvivi, uye kutaridzika kwavo muchiroto kunoreva nyevero kana chiyeuchidzo chekudiwa kwekutendeuka uye kudzoka kubva kune yakatarwa. chivi uye yambiro yekuregeredza, uye inogona zvakare kuve yambiro kuchengetedza nguva nekuishandisa kune zvinobatsira pane zvekunakidzwa.

Kuona wachi muchiroto kune vakadzi vasina varume 

Mukadzi asina murume achiona wachi anoratidza kuti zuva rekuroora raswedera.Kana wachi iyi yakagadzirwa negoridhe,anobva aroorwa nemupfumi.Panyaya yekuona wachi yakamira isingashande izvi zvinoratidza kuitika kwezvipingamupinyi pawanano yake. , zvakadai sokunonoka kwezuva rokuroorana, somuenzaniso.

Asi kana akaona kuti nguva yewachi haina kururama, zvino zvinoreva kuti ari kurarama hupenyu hwake nenzira isina kururama, uye kuti nzira iyi ndiyo chikonzero chekunonoka muwanano yake.

Kana musikana akaona kuti munhu anomupfimba akapfeka wachi, ipapo chiono ichi chiratidzo chokuti chinomupa fungidziro younhu hwomunhu uyu, sezvo wachi iyi ingaratidza kuti muroyi kana kuti muroyi anoda chirango uye anokoshesa. kukosha kwenguva.

Kuona wachi muchiroto kumukadzi akaroorwa

Kana mukadzi akaroorwa akapfeka wachi yegoridhe muhope dzake, zvino chiratidzo chehupenyu hwake hwewanano hwakagadzikana, kumuona achibvisa wachi kubva muruoko rwake chiratidzo chematambudziko pakati pake nemurume wake. kubvisa wachi yemadziro kubva panzvimbo yayo, izvi zvinoreva kuti achabvisa matambudziko aanotambura nawo.

Kuona mukadzi akaroorwa achichengeta wachi yakare kunoratidza kuti mukadzi uyu ane ndangariro dzaasingakwanise kubvisa, uye kana akaona kuti mumwe munhu anomupa wristwatch uye anomubata nerudo, ichi chiratidzo chekuti anorarama hupenyu hwakagadzikana uye kuti. hupenyu hwake hwewanano, vana vake, uye imba yake zvine kugadzikana uye rudo.

Kuona wachi chiratidzo chekurasikirwa nemikana kana kupotsa mukana kune vanhu vepedyo kana akaona kuti wachi yake yanonoka kana kuti nguva haina kururama.

Kuona wachi muchiroto kune mukadzi ane pamuviri

Chirindi muchiroto chemukadzi ane pamuviri chinoratidza kuti achava nemusikana, apo chiratidzo chacho chiri panguva yekutanga yepamuviri, uye kana mukadzi ane pamuviri akaona kuti akapfeka wachi yegoridhe, izvi zvinoratidza kuti ari kurarama akagadzikana uye anofara. hupenyu.

Kuona wachi yemadziro iyo chimes inonzwika zvakajeka kana nezwi rinogumbura rinoratidza kuti ari kutambura nematambudziko nekuda kwepamuviri pake, uye inoshanda seyambiro kwaari kuitira kuchengetedza hutano hwake uye kutarisa panguva yekuzvitakura.

Kuona wachi muchiroto kumukadzi akarambana

Vamwe vanodavira kuti wachi yacho yakafanana nezvishongo uye zvishongo zvemafaro, zvinoreva kuti chiratidzo ichi chiratidzo chakanaka kwaari, uye kuti chinoratidza kusununguka uye kuitika kwezvinhu zvakanaka kwaari kana ari kutambura nezvinetso kana kuti ari mumamiriro ezvinhu akaoma maari. hupenyu.

Kana ari vamwe, anotenda kuti wachi inoratidza kunetseka, nokuti inopoteredza ruoko rwemunhu, uye izvi zvinoratidza kushungurudzika uye kuzvidya mwoyo zvakaripoteredza, kana matambudziko ari kufamba nawo muupenyu hwake.

Uye kana mukadzi akarambwa akaona kuti mumwe munhu anotora wachi yake yeruoko asingatenderi, izvi zvinoratidza kuti achatambura nekunetseka uye matambudziko.

Kuona wachi muchiroto kumurume 

Nguva chaiyo yekurinda muchiroto chemurume chiratidzo chekubudirira mubasa, uye zvakasiyana, kana akaona wachi yake kunonoka kupfuura nguva, izvi zvinoratidza mikana yakarasika, nepo wachi yakamira inoratidza kuti achasangana nemamwe matambudziko.

Asi kana akaona kuti akapfeka wachi yendarama, ipapo ichi chiratidzo chemari yaachawana mubasa rake, kana kuti chouviri chichamuwira mubasa rake.

Uye kana akaona kuti ari kutenga wachi itsva, izvi zvinoratidza kuchinja kwemamiriro ake ezvinhu kana kuti kuchinja kwawo kuti ave nani.Kana akaona kuti wachi iyi yaari kutenga ine ruvara rwesirivha, izvi zvinoratidza kuti ari pedyo naMwari uye kuti chitendero chake chakarurama.

Ona kupfeka wachi 

Chiratidzo chekupfeka wachi muchiroto ndechimwe chezviratidzo zvakanaka kana munhu akapfeka muruoko rwake rworudyi, nokuti ruoko rworudyi muchiroto chiratidzo chakanaka uye nguva dzose inoratidza zvinhu zvakanaka muupenyu hwomunhu, sezvinoratidza pedyo. vanhu muhupenyu hwemunhu uye vaanovimba navo nekuvimba navo mumamiriro ese ezvinhu.zvinhu zvehupenyu hwake.

Kana munhu akaona kuti akapfeka wachi muruoko rwake rworudyi, izvi zvingaratidza kuti anoonga kukosha kwevanhu vari pedyo naye uye anovapa nzvimbo yavo muupenyu hwake, uye kuti anovimba nomunhu akakodzera panyaya yokutarisira. zvinhu zvake.

Wachi chena muchiroto

Chiono chewachi chena chinodudzirwa sewachi yesirivha, sezvo chiri ufakazi hwokururama nokuva pedyo naMwari Wamasimba Ose, uye ufakaziwo hwechinoitika chiri kuuya chechimwe chinhu icho muoni anoshuva uye icho chakanaka kwaari.

Nguva yegoridhe mukurota 

Kuona awa yegoridhe muchiroto kunoratidza kusvika panzvimbo yakakwirira kana kuitika kwechimwe chinhu chinokosha muupenyu hwomuoni, kana kuti achazadzisa chinangwa chikuru chaaiedza kuita, uye kana achirwara, izvi zvinoratidza kuti kupora kwake kwava pedyo.

Kuona wachi yemadziro muchiroto 

Wachi yemadziro muchiroto inoreva matambudziko uye zvinonetsa, uye inogona kureva kuchenjerera uye yambiro, saka chero ani anoona kuti ari kubvisa wachi yemadziro kubva panzvimbo yayo, ichi chiratidzo chekuti achabvisa matambudziko aripo mune yake. hupenyu panguva ino.

Asi kana achiona kuti anonzwa zvakajeka kukwenya kwewachi yemadziro muchiroto, zvino izvi zvinogona kunge zvakangwarira uye nyevero, saka anofanira kuchenjerera uye kubhadhara zvakanyanya kuzvinhu zvake pachake.

Kutenga wachi muchiroto 

Chiratidzo chekutenga wachi chinoratidza kuti mamiriro emuroti achachinja kuva akanaka. Kana muroti ari mukadzi, ichi chiratidzo chekugadzikana kwehupenyu hwake nemurume wake, uye kugadzikana kunowanikwa muukama hwavo.

Uye kana muoni akaona kuti ari kutenga wachi yendarama, izvi zvinoratidza kuti achazadzisa zvimwe zvezviroto zvaaida kuita, uye kana iri wachi yesirivha, zvinoratidza kuva pedyo kwake naMwari uye kuzadzika kwake kodzero dzaMwari mu. kuteerera nokunamata.

Kana muoni ari jaya rimwe chete, chiratidzo chake chekutenga wachi muchiroto chinoratidza kuti achadzidza basa idzva uye kuwana mari yakawanda kubva mairi, kana kuti achawana basa idzva.

Chipo chewachi muchiroto 

Kupa wachi muchiroto kunoratidza kuwana izvo muroti ari kutsvaga kuzadzisa.Kana muroti ari kuedza kudzidza uye kuwana ruzivo, zvino chiratidzo ichi chinoratidza kuti achabudirira uye anokunda mubvunzo dzake.Kana muroti ari kutsvaga kutsvaga musikana anoda, zvino chiratidzo ichi chinoratidza kuti achazadzisa zvaanotsvaga.

Uye kana muroti ari oga uye wachi yakaitwa negoridhe inopiwa kwaari, izvi zvinoratidza kuti achawana musikana akapfuma semudzimai wake.

Uye kana akanga ari musikana uye akaona kuti wristwatch yakapiwa kwaari, zvino izvi zvinoratidza kuti chimwe chinhu chaakanga akamirira kwenguva refu chava kuda kuitika, uye inogona kunge iri muchato kana basa.

Kana munhu akaona kuti ari kutungamirira munhu akafa kweawa muchiroto, chiono ichi chinoratidza kudikanwa kwokupfidza, kukurumidza kuzvidemba, uye kutsvaka kukanganwirwa naMwari Wamasimba Ose. Kana munhu akafa akatora wachi yomuroti, chiono ichi chinoratidza kuti rufu rwava pedyo nokuda kwomunhu uyu uye kuti nguva yake yaswedera, uye Mwari anoziva zvakanakisisa.

Asi kana muroti achiona kuti munhu akafa ari kumupa wachi, ipapo chiratidzo ichi chiratidzo chokuti munhu akafa uyu anoda kuteterera kubva kumuroti uye anoda kuti ape zvipo panzvimbo yake, kunyanya kana munhu akafa uyu akanga ari pedyo nemuroti. kana kuti hukama hwake naye hwakanga hwakasimba, kuti ave mukadzi wake, hanzvadzi yake kana baba vake.

Kuona wachi muhope 

Kuitika kwewachi muchiroto kunoonekwa sechimwe chezviono zvakaipa.Vamwe vanodudzira chiratidzo ichi serufu kana kufa kwemumwe wevanhu vanonyanya kukosha muhupenyu hwemunhu kubva mumhuri yake.

Uye kana munhu achiona kuti wachi haina zvinyavada, izvi zvinoratidza kupatsanurana uye kupatsanurana pakati penhengo dzemhuri uye kuitika kwezvinetso pakati pavo.

Wachi yesirivha muchiroto 

Wachi yesirivha inoratidza kuzvipira uye kuva pedyo naMwari Wemasimbaose, saka kana munhu akaona kuti ari kutenga wachi yesirivha, saka izvi zvinoratidza kururama kwechitendero chake uye kuti anopa musengwa waMwari paari kodzero yake yekunamata.

Kuona wachi nhema kuhope 

Zvinorehwa newachi yeblack kuhope zvinosiyana.Vamwe vanozviona sechiroto chakanaka, vamwe vanozviona seshura rakashata, uye rinodudzirwa maererano nemamiriro emuroti.Kune anoda ruvara dema pachokwadi. upenyu uye achivimba nahwo soruvara rwaanonyanya kufarira muzvipfeko zvake, chiono ichi chinorangarirwa semashoko akanaka kwaari, sezvo zvingaratidza chokurarama nacho kwaari.

Uye kana muoni asingadi ruvara rutema uye asina tariro pamusoro payo muhupenyu hwake chaihwo, ipapo nguva nhema muchiroto chake inoratidza kunetseka kana matambudziko aanogona kuoneswa, uye zvinonzi zvakaipa kana chinhu chakaipa chaanogona. kuve pachena kana kuti njodzi yakamukomberedza.

Kana munhu akaona kuti akapfeka wachi yakasviba, uye chimiro chayo chinoratidza kunaka uye kuoma, zvino izvi zvinoratidza kuti achawana kubudirira uye kubudirira munyaya inokosha iyo ichamuunzira nzvimbo yakakwirira.

Vamwe vanodavira kuti chiono chomufambi wokune imwe nyika chenguva yakasviba chinoreva kuti achadzokera kunyika yake.

Diamond watch muchiroto 

Madhaimondi chiratidzo cheupfumi nehupfumi, uye wachi yedhaimani inoratidza raramo yakanaka uye huru, uye kana musikana akaona kuti akapfeka wachi yedhaimondi, izvi zvinoratidza kuti acharoorwa nemurume ane chimiro chakanaka uye kuti achagara zvakanaka. hupenyu.

Kuona wachi yakaputsika muchiroto 

Kutyora wachi muhope kunoratidza kurasikirwa.Ani naani anoona kuti anotyora wachi yake, izvi zvinoratidza kuti acharasikirwa nechimwe chinhu, kana kusangana nematambudziko. Girazi rewachi rinodonha muchiroto rinoratidza kusava nehanya uye kusatarisira kune chikamu chemuroti, uye zvinogonawo kuratidza kuti anoshamwaridzana nevanhu vasina kumukodzera.

Kuona kurasikirwa kwewachi muchiroto 

Kuona wachi yarasika kunoratidza mikana yarasika.Kana munhu akaona kuti arasa wachi yake yeruoko, izvi zvinoratidza kuti apotsa mukana uye unorasika kubva mumaoko ake nekuda kwekufunga kwake kusina musoro uye kushaya njere pakutarira. zvinhu.

Kana muroti akaroora, kana ari murume kana mukadzi, ipapo kurasikirwa kweawa kunoreva kuparadzana kubva kune waanogara naye, uye kumukadzi chiratidzo ichi chiratidzo chezvinetso zvakadzika pakati pake nemurume wake izvo zvinogona kutungamirira mukuparadzana. .

Kuona kurasikirwa kwewachi yepamba kunoreva kutya, kurasikirwa, uye kushaya kuchengeteka nekuda kwekushaya kwaamai.

Kurasika kwewachi yomumaoko kungaratidzawo kusavapo kwechouviri kana kuti kurasikirwa nemari.

Kuona kugadzirisa wachi muchiroto 

Chiratidzo chokugadzirisa wachi chinoratidza kururama kwezvinhu zvomuoni, uye kana akaigadzirisa, zvinhu zvake zvichava nani nokuda kwenhamburiko dzake, uye kana mumwe munhu akaigadzirisa, ipapo ikoku kunoreva kuti mumwe munhu achamubetsera kushandura mamiriro ake ezvinhu nokuda kwenhamburiko dzake. mamiriro ari nani.

Uye kana akaona kuti ari kuenda kumugadziri wewachi kuti agadzirise wachi yacho, zvinoreva kuti ari kutsvaka mazano kumurume ane pfungwa dzakanaka uye anoona zvinhu nenzira yokuchenjera.

Kuona wachi itsva muchiroto

Wachi itsva muchiroto inoratidza zvakanaka uye raramo inouya kumunhu, uye kutenga wachi itsva kunoratidza shanduko yemamiriro emuoni kune mamiriro ari nani pane zvaari kurarama kana zviri nani pane zvaari iye zvino.

Kuba wachi kuhope

Kana muoni akaona kuti ari kuba wachi muhope dzake, ichi chiratidzo chokuti mumwe munhu waasingadi ari kuedza kusvibisa zita remuoni, achitaura zvakaipa pamusoro pake.

Uye kana wachi yemuoni yakabiwa, zvino ichi chiratidzo chokuti mumwe munhu ari kuba simba rake uye anozviti iye pachake, uye munhu uyu ari pedyo naye, asi haamudi uye haamudi zvakanaka.

Nokudaro, kune dudziro dzakawanda dzekuona wachi muchiroto, uye kududzirwa kunosiyana maererano nemamiriro emuroti, mamiriro ake epfungwa uye emagariro evanhu, uye mararamiro ake, uyewo maererano nechimiro uye mamiriro ewachi uye kana iri yemunhu wacho kana kuti yakapiwa chipo chake, uye kana iine mitsetse kana kuti ine mutswe kana kuputsika, uyewo maererano noukoshi hwayo.

Siya mhinduro

kero yako ye-e-mail haizozoburitswa.Zvinotenderwa minda zvinoratidzwa ne *