Kududzirwa kwechiroto nezvekushandisa zvinodhaka uye kududzirwa kwechiroto nezve cannabis kune vakafa

Omnia Samir
Zviroto zveIbn Sirin
Omnia SamirYakatariswa na: Dohamaminitsi makumi matatu nemana apfuuraYekupedzisira update: 19 maminetsi apfuura
Zvinoreva kurota pamusoro pekutora zvinodhaka muchiroto
Zvinoreva kurota pamusoro pekutora zvinodhaka muchiroto

Kududzirwa kwechiroto pamusoro pekushandisa zvinodhaka

Kurota pamusoro pekushandisa zvinodhaka muchiroto ndechimwe chezviratidzo izvo munhu asingatsvaki kuwana, sezvo chiratidzo ichi chinofananidzira kubatikana nezviito zvenhema uye zvinorambidzwa izvo zvinoita kuti munhu arasikirwe nemukurumbira wake uye chinzvimbo chake pamberi pevamwe, semuroti. anoratidzwa kuvenga uye kushorwa kubva munzanga nekuda kwezviito izvi.
Kuona zvinodhaka muchiroto kunoratidzawo kugarisana nevanhu vane uori, kutsauka kwetsika, uye kusazvibata kunobva maari. Uyezve, kurota kwekushandisa zvinodhaka kungaratidza kuti munhu anoshandisa zvaanoda, pasinei nokuti zvinodhura zvakadini, uye haafungi nezvazvo. kumativi ake kana nzira dzaachaita kuti asvike Zvaanoda

 Kududzirwa kwekurota kwezvinodhaka kubva pakuona kwaIbn Sirin

Kuona zvinodhaka muchiroto kunoonekwa seimwe yezviratidzo zvine ngozi zvinoratidza njodzi dzakawanda dzinogona kukanganisa munhu, sezvakatsanangurwa naIbn Sirin kuti kurota uku kunoratidza kuwedzera kwehupenyu hwemuroti uye kuwana kwake mari yakawanda kana kubudirira kwechibvumirano. mukutengeserana kwake kunomuita kuti awane pfuma yaasina kutarisira, munyaya yekuedza Kwake kupora kubva pairi, asi kana munhu achiona zvinodhaka muchiroto uye anozvishandisa muhuwandu hwakawanda mukurota, izvi zvinoratidza hupfumi hwemari iyo anotambira, asi nenzira isingatenderwi, saka anofanira kuongorora zvinotenderwa kuti Jehovha amuropafadze.
Mukuwedzera, chiono chokushandisa zvinodhaka muchiroto chinonyevera muoni pamusoro pokuita mufambiro wakashata unoderedza chimiro chake mumhoteredzo yaanogara, uye chiono ichocho chinoratidzira tsika dzakaipa nokusakwanisa kuva akarurama.
Muoni anofanira kurega kuita zvisiri pamutemo uye ogara kure nazvo, kuti agone kubudirira uye kurarama nenzira dzepamutemo dzisina njodzi.

Kududzirwa kwechiroto pamusoro pekushandisa zvinodhaka kune vakadzi vasina varume

Kuona kushandiswa zvisina kunaka kwezvinodhaka muchiroto chemukadzi mumwechete kunoratidza kuti zvinogona kupokana nehunhu netsika izvo chokwadi chaunogara mukukurudzira.
Kana mukadzi asina kuroorwa akazviona achitora zvinodhaka muchiroto, izvi zvinoreva kuti ari kutungamira kuparadzwa, uye kana mukadzi asina kuroorwa achiona mumwe munhu achishandisa zvinodhaka muchiroto, izvi zvinoratidza kuti angave ari pangozi yekuve pedyo nevanhu. kuita zvinonyadzisa namabasa akaipa uye kutsvaka kuparadza upenyu hwake.
Mudzimai asina kuroorwa anofanira kuva nemoyo murefu uye kusateerera zvinhu zvakaipa zvakadaro zvingamukanganisa.

Kududzirwa kwechiroto pamusoro pekushandisa zvinodhaka kumukadzi akaroorwa

Kududzirwa kwechiroto pamusoro pekushandiswa kwezvinodhaka kumukadzi akaroorwa kunoratidza kuti anofanira kutarisira murume wake uye kugara achimucherechedza, kunyanya kana achifungidzira kuti ari kushandisa zvinodhaka, nokuti izvi zvinogona kukanganisa hupenyu hwavo hwemhuri.
Uyezve, kurota kwekushandisa zvinodhaka kumukadzi akaroorwa kunogona kuratidza kuti anotambura nekusazvivimba uye kuderedza kukwanisa kwake kuita zvisarudzo zvakanaka, uye izvi zvinogona kukanganisa hukama huri pakati pake nemurume wake uye kumuita kuti ave pangozi. kutengesa.
Nyevero dzipi nedzipi dzinobva kune zvimwe zviratidzo hazvifaniri kufuratirwa, zvikuru sei kana dziri pamusoro penhau yezvinodhaka.Naizvozvo, ngwariro inofanira kutorwa kuvandudza ukama hweroorano, kushanda kunyandura kuvimbana pakati pavo, uye kutsvaka nzira dzokubvisa nadzo zvinetso zvipi nezvipi zvinovapo. zvingakanganisa upenyu hwavo hwemba.

Kududzirwa kwechiroto pamusoro pekushandisa zvinodhaka kumukadzi ane pamuviri

Zvinodhaka zvinonzi zvinonyadzisa uye zvechitendero nemagariro hazvigamuchirwi, uye kana zvikaonekwa muchiroto, zvinotakura zvimwe zvirevo.Mukadzi ane pamuviri anogona kutambura nemanzwiro asina kunaka akadai sekushungurudzika, kunetseka uye kushushikana, uye dudziro yehope dzekushandisa zvinodhaka inogona kunge iri mhedzisiro yemanzwiro iwayo.
Kana mukadzi ane pamuviri akarota kushandisa zvinodhaka muchiroto, izvi zvinoratidza hutano husina kunaka kwaari uye fetus nekuda kwekukundikana kwake kutevedzera mirairo yevanachiremba, saka anofanira kutsvaga zvikonzero zvechokwadi zvekunzwa kwake kusina kunaka uye kutsvaka kurapwa kwakakodzera, uye mukadzi ane pamuviri anofanira kuziva kuti kushandisa zvisina kufanira zvinodhaka kune ngozi kuutano hwake hwepfungwa nomumuviri.

Kududzirwa kwechiroto pamusoro pekushandisa zvinodhaka kumukadzi akarambwa

Kana mukadzi akarambwa achiona muchiroto chake kuti ari kutora zvinodhaka, izvi zvinoratidza kuvapo kwezvinhu zvisina kunaka zvakamupoteredza uye zvinokanganisa hupenyu hwake hunoshanda uye hwemagariro evanhu, uye izvi zvingave zvichikonzerwa nekusangana kwake kune zvinetso uye matambudziko emhuri uye ega.
Kurota uku kunokoka mukadzi akarambwa kuti arege kutevera mafaro enhema uye zvinyengeri, uye kuti arege kuwira muzvinhu zvine ngozi zvinogona kutungamirira kunhamo nezvakaipa.
Chiroto chakarambwa chinodawo kungwarira uye kushingaira mukuita zvisarudzo kudzivisa kukanganisa uye kutevera nzira yakarurama inotungamirira kukubudirira uye mufaro.
Kuona mukadzi akarambwa achiona murume wake wekare achitora zvinodhaka muchiroto kunoratidza kusakwanisa kwake kuwana kodzero dzake dzakabiwa kubva kwaari, saka anofanira kungwarira.
Uye mukadzi akarambwa anofanirwa kuzviongorora uye ave nechokwadi chekuti haasi kunanga kune maitiro asina kunaka, uye chiratidzo ichocho chinoshanda segwara rekuti mukadzi akarambwa ashande kuti azadzise chinangwa chaanoda chehupenyu hwake nekuvandudza chokwadi chake chazvino uye kutevedzera chokwadi. uye nzira dzakanaka dzekuwana budiriro uye mufaro muhupenyu hwake, uye kuve muenzaniso wakanaka kuvana vake. Nekuzvipira kwayo kune tsika nehunhu hwakanaka hunochengetedza mukurumbira wayo uye kuchengetedza kuchengetedzwa kwenharaunda yayo.

Kududzirwa kwechiroto pamusoro pekushandisa zvinodhaka kumurume

Kuona kushandiswa kwezvinodhaka muchiroto ndechimwe chezviratidzo zvisina kunaka zvinoratidza kuita zviito zvinorambidzwa, sezvo izvi zvinoreva kukanganisa mumunhu wega uye kuvhiringidza kwechifananidzo chake pamberi pevamwe.
Kune murume anotora zvinodhaka muchiroto, izvi zvinoratidza kutevera zvishuwo uye chido chezviito zvenhema zvinotungamirira mukuparara kwepfungwa uye zvinhu.
Kuona munhu achishandisa zvinodhaka muchiroto kunoratidzawo kugarisana nevanhu vehuori uye kutsauka, izvo zvinowedzera chimiro chake chakaderera pakati pevanhu.
Mukuwedzera, kuona narcotic mapiritsi muchiroto kunoratidza kuipa uye kukuvadza kwaanenge ari pedyo uye anofanira kuchenjerera, uye kunhuhwirira kwezvinodhaka kunoratidza tsika yekuora uye kutsauka.
Zvisinei, kuona kuramba kutora zvinodhaka muchiroto kunoratidza kubva pane zvakaipa, uye murume anofanira kushanda kukudziridza unhu hwake uye kuomerera kune zvakanaka uye tsika.

Kududzirwa kwehope pamusoro pemishonga yehupfu

Kurota kwemishonga yeupfu ndeimwe yezviroto zvinokonzera kushungurudzika uye kutya kwevanhu vakawanda, sezvo kurota uku kunowanzoratidza basa rakaipa uye kutsauka kubva munzira yakarurama muupenyu.
Kurota kwemishonga yeupfu kunowanzoperekedzwa nepfungwa yekuvhiringidzika uye kukundikana, uye munhu wacho anonzwa achizvidemba nokuda kwemaitiro asina kunaka aakaita, uye naizvozvo kududzirwa kwechiroto chemishonga yehupfu kunoratidza kudiwa kwekubva pane zvakaipa uye maitiro ane ngozi. .
Kurota kwemishonga yehupfu inogona kuratidza kushayikwa kwechinangwa chemuroti muupenyu uye kurasikirwa kwekuedza kwake pasina chero rubatsiro.Zvinogonawo kuva nyevero yehutano kana matambudziko emagariro ayo munhu angave akatarisana nawo mune ramangwana.
Kana munhu akarota mishonga yeupfu, saka anofanira kufungisisa nezvemaitiro ake nezviito, uye edza kutungamirira hupenyu hwake nenzira yakarurama kuti arege kuita zvikanganiso uye pfungwa dzisina kunaka.

Kududzirwa kwehope pamusoro pezvinodhaka nemapurisa

Kuona zvinodhaka nemapurisa muchiroto ndechimwe chezviratidzo zvinotakura zvinoreva zvakawanda semantic uye zviratidzo zvinogona kududzirwa zvakasiyana zvichienderana nemamiriro ezvinhu uye mamiriro ezvinhu umo chiratidzo chinoitika.
Kana munhu akazviona achitora zvinodhaka muchiroto, zvinowanzoratidza kuti anotsauka kubva munzira yakarurama uye anotendeukira kune pfungwa dzisina kunaka uye zviito zvinonyadzisa.
Nepo muchiitiko icho munhu anoona mapurisa muchiroto achiperekedzwa nezvinodhaka, izvi zvinowanzoratidza manzwiro ekutya uye kushushikana kubva kune zvisingazivikanwi uye matambudziko aangatarisana nawo muupenyu chaihwo.
Kana munhu akaona kuti asungwa nemapurisa achipomerwa mhosva yekuva nezvinodhaka, kazhinji kacho zvinoratidza kumanikidzwa kwepfungwa nematambudziko aanosangana nawo ayo anokanganisa hupenyu hwake uye hwemagariro.
Zvakakosha kuti munhu avimbe nekududzirwa kwakarurama kwechiono chake, uye kuedza kunzwisisa zvinonyatsorehwa nezviono izvi zvakasiyana-siyana, kuti ave akachenjera uye aite maererano nemamiriro ezvinhu aari kusangana nawo muupenyu chaihwo.

Chii kududzirwa kwemwanakomana wangu kutora zvinodhaka muchiroto?

Vanhu vazhinji vanorota vachiona vana vavo vachitora zvinodhaka muchiroto, izvo zvinomutsa kunetseka uye kutya pakati pevabereki, uye naizvozvo nyaya yacho inoda kududzirwa kwakarurama uye kwechokwadi.
Zvakakosha zvikuru kunzwisisa zvinorehwa nekuona vana vachishandisa zvinodhaka muchiroto.
Kurota kunogona kuratidza kunetseka kwevabereki uye kutya kwevana vavo uye matambudziko avanosangana nawo muupenyu.
Hope idzi dzinogonawo kuratidza matambudziko pakati pevabereki nevana kana kusakwanisa kutaura nekunzwisisa mamiriro avo nezvido zvavo.
Izvo zvinofanirwa kuyeukwa kuti zviroto mameseji kubva kune subconscious pfungwa, uye hazvifanirwe kududzirwa zvakananga uye sezvazviri, asi zvinofanirwa kunzwisiswa mumamiriro ezvinhu emunhu anorota.
Kuona munhu kuti mwanakomana wake ari kutora zvinodhaka muchiroto kwakafanana neshoko kwaari rekuda kuedza kunzwisisa zviri kuitika mupfungwa dzemwanakomana uye zvitubu zvekushungurudzwa kwake, uye kushanda kuvaka hukama hwakasimba naye. nenzira inowirirana nezvinodikanwa zvake nezvaanoda.
Basa rinofanirwawo kuitwa kuti pave nenzvimbo yakachengetedzeka uye ine hutano kuitira kuti vana vadzivise kuwira mumamiriro ezvinhu akadai.
Uye kana chiitiko icho chiroto chinosanganisira kushandiswa kwezvinodhaka nemwanakomana wemuroti, zvino izvi zvinogona kuratidza manzwiro ekupandukira kana kunetseka pamusoro pemamiriro epfungwa kana mamiriro ezvinhu iye zvino.

Dudziro yehope nezve cannabis kune vakafa

Munhu anoona munhu akafa achishandisa cannabis muchiroto anoratidza kuda kwake zvipo uye kutsvaga ruregerero.Asi kana munhu akafa akaramba kunwa cannabis muchiroto, izvi zvinoratidza kunaka uye mufaro unonzwa nevakafa nekuda kwezvakanaka. mabasa aaisimboita muupenyu hwake.
Ringarevawo kubudirira uye pfuma zvichawanikwa nechapupu.
Kunyangwe kushandiswa kwe cannabis kunoonekwa sekurambidzwa muzvitendero, chikonzero chekuonekwa kwechiroto ichi chinogona kunge chiri nekuda kwekunetsekana uye kushushikana kwepfungwa izvo muroti anotambura nazvo.
Naizvozvo, zvakakosha kuti munhu atsvage mativi oupenyu hwake angada kuvandudzwa, zvakadai sokuisa pfungwa pazvinhu zvakanaka, kuti anzwe akagadzikana mupfungwa.
Kuchengetedza kunofanira kutorwa kuchengetedza kure nezvinhu zvinorambidzwa uye zvinokuvadza kuvanhu, uye kuedza kuvandudza hutano hwepfungwa uye hutano, kuitira kuti munhu ararame hupenyu hunofadza zvikuru.

Ndeipi kududzirwa kwekuona heroin muchiroto?

 Maererano nebhuku rinonzi Interpretation of Dreams rakanyorwa naIbn Sirin, kuona heroin muchiroto kunoratidza matambudziko nenhamo, angava utano, pfungwa kana magariro evanhu.Zvinoratidzawo nyonganyonga inosangana nemunhu muupenyu hwake uye inokanganisa ukama hwake nevamwe.
Vamwe vaturikiri vakataura kuti kuona heroin muchiroto kunoratidza kudiwa kwemunhu kutiza kubva mumatambudziko ezuva nezuva uye kudzvinyirirwa kwaanotambura, uye zvinosuruvarisa kuti munhu anowanzobatwa nekushandisa zvinodhaka kuti abvise manzwiro aya.
Zvakakosha kuziva kuti kududzirwa kwechiroto che heroin kuchiroto kunosiyana maererano nemamiriro ezvinhu ega emuoni, uye kududzirwa kwaro kwakarurama uye kwakadzika kana chiratidzo chacho chinosanganisira mamwe mashoko akadai senzvimbo, nguva, uye vanhu vaivapo.
Muchirevo chechinyorwa ichi, vamwe vaturikiri vanotenda kuti kuona heroin muchiroto kunoratidza kuvapo kwekuzvidya mwoyo uye kushushikana kwemukati muoni, uye izvi zvingave zvichikonzerwa nemamiriro ezvinhu akaoma ehupenyu, matambudziko emhuri, kana hukama hwepfungwa hwakaipa.
Kunyange zvazvo munhu wacho achitenda kuti kushandisa zvinodhaka kunogona kumubatsira kubvisa manzwiro aya, izvi zvinotungamirira kukuderera kukuru kwehutano hwake hwepfungwa nehutano.

Siya mhinduro

kero yako ye-e-mail haizozoburitswa.Zvinotenderwa minda zvinoratidzwa ne *


Ezoicripoti chirevo ichi