Dzidza kududzirwa kwechiroto chekururama naIbn Sirin

samar tarek
2023-08-09T06:54:31+00:00
Zviroto zveIbn Sirin
samar tarekYakatariswa na: Fatma ElbeheryNdira 14, 2022Yekupedzisira update: 9 mwedzi yapfuura

dudziro yezviroto kururama. Kururama ndechimwe chezvinhu zvinoita kuti pfungwa dzemunhu dzisava nemafungiro nekuda kwenzvimbo yakakura uye nzvimbo, izvo zvinomutsa mibvunzo yakawanda pamusoro pekuzviona muchiroto, uye kana muroti akaona kururama panguva yekurara, achadudzira izvozvo zvakanaka kana zvakaipa. Izvi ndizvo zvatichadzidza nezvazvo munyaya inotevera, umo tichaongorora Pfungwa dzevatongi vakawanda vanovimbwa navo.

kururama muchiroto
Kuona kururama muchiroto

Kududzirwa kwechiroto pamusoro pekururama

kururama muchiroto Chimwe chezvinhu zvingamutsa kufarira kwevakawanda pamusoro payo, kunyanya nekuda kwezviratidzo zvakasiyana-siyana uye zvinyorwa zvine chokuita nazvo, izvo zvatichaedza kujekesa ikozvino kuburikidza nezvinotevera.

Nepo mukadzi anoona kururama muchiroto chake achibatanidza kududzirwa kwechiono chake nekufunga kwake nguva dzose pamusoro pekuwana rusununguko rwake uye kumugonesa kuzadzisa zvishuwo zvose zvaanotsvaka pasina anomira munzira yake kana kumutadzisa kusika uye kugona kwake kuita uye basa, rinoita kuti vazhinji vevanhu vakamukomberedza vafare nemusiyano waachaita muhupenyu hwake.

Dudziro yehope pamusoro pekururama naIbn Sirin

Ibn Sirin akadudzira chiratidzo chekururama muchiroto sekuvapo kwezvinhu zvakawanda zvaizoita kuti muroti ave mumamiriro ezvinhu ezvakanaka uye mufaro, izvo zvatichatsanangura pasi apa.Pazvinhu zvakawanda zvingavandudza hupenyu hwake zvikuru.

Nepo mukadzi anoona kururama muchiroto chake anoratidzira kuti achapupurira nguva zhinji dzinofadza mumazuva anouya, izvo zvaizounza mufaro mukuru nomufarwa kuupenyu hwake naavo vari pedyo naye pashure pokupinda munhamo dzakawanda dzakaoma.

Iyo Asrar Dudziro yeZviroto webhusaiti iwebhusaiti ine hunyanzvi mukududzirwa kwezviroto munyika yeArab, ingonyora. Dream Dudziro Zvakavanzika webhusaiti paGoogle uye uwane tsananguro dzechokwadi.

Kududzirwa kwechiroto pamusoro pekururama kwevakadzi vasina kuroorwa

Kana mukadzi asina murume achiona kururama muchiroto chake, zvino izvi zvinomiririra kuitika kwekuchinja kwakawanda muhupenyu hwake kuti huve nani, izvo zvaanga achiedza kuita nenzira dzakasiyana mumazuva apfuura, ndiko kuchinja maitiro ake ezuva nezuva uye kuwedzera. mamwe magadziridzo uye zviitiko zvitsva kupasi rake kupfuura zvaaisimboita.

MuPanama, kana musikana akazviona achifamba mugwenga rakakura uye akawana dziva remvura rine michindwe yakapoteredza kubva kwose kwose, zvino izvi zvinodudzirwa nechikumbiro chejaya rakakodzera kuti akumbire vabereki vake ruoko rwake.

Kududzirwa kwechiroto pamusoro pekururama kumukadzi akaroorwa

Kana mukadzi akaroorwa achiona nyika muchiroto chake uye akawana miti yakawanda yakasvibirira mairi, zvino izvi zvinomiririra kuti anofarira rudo rwemurume wake uye kuonga kukuru kwaari, izvo zvinomufadza muupenyu hwake hwose nekusarudza munhu akakodzera kwaari uye. shamwari yake yehupenyu, waachakwanisa kupedza hupenyu hwake naye.

Nepo mukadzi anoona mukurota kwake ari munyika isina chinhu uye kuti zvinyavada nenyoka zvinooneka kwaari kubva kumativi ose, izvi zvinoratidza kuti achatambura zvikuru mumazuva anouya kubva muzvinetso zvakakomba uye zvinokangaidza nomurume wake izvo zvingakanganisa zvakakomba. mufaro womumba mavo noukama hwavo nomumwe nomumwe uye zvichida kupfuurira kweroorano yavo.

Kududzirwa kwehope pamusoro pekururama kune mukadzi ane pamuviri

Kana mukadzi ane pamuviri achiona kururama muchiroto chake, zvino izvi zvinomiririra kutambura kwake kubva kune mamwe matambudziko ekuzvitakura, asi iye achava akasimba zvakakwana uye achaedza kuzvidzivirira iye nemwana wake, uye Ishe (Wemasimbaose uye Mukuru) achaita kuti abudirire kune vose. zvakanaka, saka anofanira kudzikama uye kurega kufunga kuitira kuti ave nehupenyu hwakadzikama kwaari.

Nepo mukadzi anoona jecha remugwenga muchiroto chake oribata nemaoko anoratidza kuti achasangana nematambudziko mazhinji ehutano panguva yekuzvarwa kwemwana wake, izvo zvichaita kuti azvidye mwoyo zvakanyanya nezvehutano hwemwana wake, uyo achada kutarisirwa mukati. kuchipatara, asi vachakurumidza kuva vakanaka.

Kududzirwa kwehope pamusoro pekururama kumukadzi akarambwa

Kana mukadzi akarambwa achiona kururama muhope dzake, zvino izvi zvinomiririra kuti achakwanisa kuwana zvinhu zvakawanda zvakakosha uye achave ari pedyo nezviitiko zvitsva zvakawanda uye zviitiko zvinofadza muupenyu hwake. Ishe (Wemasimbaose uye Akakura) ane zvirinani zvakamuchengetera kupfuura zvaanofunga. .

Nepo mukadzi akarambwa anoona magwenga muchiroto chake achitumbuka uye achivhenekera, izvi zvinotsanangurirwa kwaari nekudzoka zvakare kune aimbova murume wake uye kufunga kwavo vose pamusoro pomumwe nomumwe.Asati atora danho iri, anofanira kuva nechokwadi chemanzwiro ake kwaari uye tenda nemoyo wese kuti anogona kunzvenga zvikanganiso zvekare.

Kududzirwa kwehope pamusoro pekururama kumurume

Murume anoona muchiroto chake nyika yakakura uye anowana nzvimbo huru yakasvibira mairi, izvi zvinoratidza kuti achawana zvinhu zvakawanda zvinokosha uye zvikomborero zvikuru muupenyu hwake mumazuva anouya, izvo zvichamupa mufaro uye rugare rwepfungwa, uye achaita kuti shamwari yake ibudirire panzira yake.

Nepo jaya rinoona kuwanda kwekururama uye rinonzwa kusuwa uye kurasika rinotsanangura kuti kwaari kuti anoita zviito zvakawanda zvekusateerera nezvivi muhupenyu hwake, izvo zvinomuita kuti arasikirwe uye asina kutsanangurwa.

Kududzirwa kwehope pamusoro penyika nematende

Kana muroti achiona nyika uye matende muhope dzake, zvino izvi zvinomiririra kuti achabva kumba kwake mumazuva anouya kunzvimbo iri nani kupfuura yaaigara, apo musikana anoona muchiroto chake tende rine mbiru dzakakwirira. anodudzira chiono chake kuti ari pedyo neNairi kukwirira kukuru muhupenyu hwake kuwedzera kune Kukwidziridzwa munharaunda.

Kunyange zvazvo ani naani anoona muchiroto chake moto mukuru mumatende akamiswa murenje, chiono ichi chinoratidzira kuti achawira muchinetso chikuru chaasingazokwanisi kubvisa munzira ipi neipi, uye achada zvakawanda zvikuru. rubatsiro mune zviri kuuya kuitira kuti tikwanise kubvisa zvipingamupinyi zvedambudziko iroro.

Kududzirwa kwehope pamusoro penyika nemakomo

Murume wechidiki anoona nyika nemakomo muhope dzake anoratidza kuti achawana kubudirira kwakawanda muupenyu hwake, izvo zvichamugonesa kuwana zvinhu zvakawanda zvakatanhamara, uye chinonyanya kukosha pane zvose mukana wekuperekedza vadzidzi vakatanhamara nevatongi vemitemo, kuwana ruzivo rwakawanda, zviitiko uye zviitiko zvinozomupa ruzivo rwakawanda. .

Saizvozvowo, munhu anoona nyika negomo guru pakurara kwake, zvinoratidza kuti achakwanisa kukwidziridzwa zvikuru, izvo zvaangave asingatarisiri kuwana nekuda kwemakwikwi akaoma aripo akaitenderedza, aachaita. kusakwanisa kukunda nyore, asi kushanda kwake nesimba uye kugona kwaIshe (Wemasimbaose) kwaive pamusoro pezvese.

Kududzirwa kwehope pamusoro pekufamba murenje

Kana muroti achifamba murenje asina kuneta kana kushanda nesimba zvishoma, izvi zvinoratidza kuti achabudirira mukutsvaga kwake kusingagumi kune ramangwana rake, uye anoudzwa kuti rombo rakanaka richava shamwari yake mumazuva anouya, aanofanira kushandisa. mupei shungu uye kugona kupa uye kuve nekugadzira muzvirongwa zvake zveramangwana.

Kana riri jaya rinoona pakurara kuti riri kufamba munyika rakaneta uye rakapera simba, muono uyu unoratidza kuti achasangana nematambudziko akawanda nekuti ari kutungamirwa kuseri kweruchiva nemafaro muhupenyu, izvo zvinogona kuparadza hupenyu hwake. ramangwana uye kumukonzera kusuruvara kukuru uye kurwadziwa, saka anofanira kumuka kusati kwanyanya kunonoka, apo kuzvidemba hakuzomubatsiri mune chimwe chinhu.

Kududzirwa kwehope nezvekurasika Mugwenga

Kana jaya richiona rarasika mugwenga, zvino izvi zvinoratidza kuti rinotambura zvikuru nekutevera munhu asingazive anogara achida kumukuvadza nekumuitira zvakaipa, saka anofanira kumuka kubva mukuregeredza kwake uye kuedza zvakanyanya sezvaanogona. zvinobvira kubva kwaari uye kuparadzanisa hupenyu hwake kure naye kuitira kuti usamuita kuti arasike kupfuura izvozvo.

Nepo musikana anozviona arasika mugwenga, chiono chake chinoratidza kuti ari kubva zvishoma nezvishoma kubva pachitendero nekururama uye ari kuita zvinhu zvakawanda zvakaipa kunze kwekusiya minamato yake nekusazviita panguva dzayo dzakakodzera, izvo zvingaparadza. hupenyu hwake uye zvinomukonzera matambudziko mazhinji gare gare.

Kurara mugwenga kuhope

Kana mukadzi akazviona akarara mugwenga muhope, izvi zvinoratidza kuti achatama kubva kunyika yake, yaakagara achigara, achienda kune imwe nyika, uye achava nehupenyu hurefu uye hunofadza mairi.Anofanira kuzvigadzirira. zvakanaka nezvezviitiko zvitsva zvichaitika mumhuri yake nenyika yake yese.

Nepo kana jaya richizviona panguva yekurara kwaro kuti rakarara mugwenga pasina kuvapo kwevanhu vanaye, zvino izvi zvinoratidza kuti anosarudza kuzviparadzanisa nevamwe uye kusurukirwa, pamwe nechishuwo chake chekugara kubva kuvanhu uye zvaanoda. ramba uri woga muzviitiko zvose zvehupenyu hwake nekuda kwekuregererwa uye kudzingwa kwaakaitwa munguva yakapfuura.

Kuda munhu anozviona akarara ega mugwenga uye anodziya moto mudiki muhope dzake, anotsanangura izvi nekutambura kwake kwakanyanya nehurombo uye kushayiwa, uye kusavapo kweumwe munhu parutivi rwake mune zvaanoita. ari kupfuura, saka anofanira kuzvivimba uye asingatarisiri chero chinhu kubva kune chero munhu zvachose.

Siya mhinduro

kero yako ye-e-mail haizozoburitswa.Zvinotenderwa minda zvinoratidzwa ne *